Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова обяви конкурс за избор на нов директор на УМБАЛСМ “Пирогов”, съобщиха от здравно министерство. Заповедта се издава на основание Закона за лечебните заведения и Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения.
В заповедта са посочени изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, както и условията за провеждане на конкурса. Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на Министерството на здравеопазването в срок до 29 януари 2013 г. всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа.<br /> <br /> Конкурсът ще се проведе на 30 януари 2013 г. от 10.30 часа в сградата на министерството. Заповедта за обявяване на конкурса и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.<br /> &nbsp;