Днес е един от най-светлите християнски празници. Името Лазар е символ на здраве и дълголетие.
Лазаровден! Това е празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.<br /> <br /> На Лазаровден момите излизат нагиздени със сватбени премени ивенци. Те пеели песни и играели като подгонен вихър, а после пускали венците по реката. Венците били дар на славянската богиня Лада, която е закрилница на семейството и любовта. Докато венците плували по реката, момите правели последн поклон пред младостта и моминството.<br /> <br /> <br /> Навсякъде лазарките благославят труда на работливите стопани, пеят за нивите, за къщята, за стоката &ndash; домашните животни. Та нали всеки народ започва живота си от земята. Лазарките пеят и за млади и за стари. На девойките &ndash; за хубост, на момците &ndash; за храброст и ловкост &hellip;<br /> <br /> Срещу техните песни, игри и благословии, всяка стопанка на къща ги дарява с яйца &ndash; символ на живота.<br /> <br /> За тези, които орат и сеят земята, пролетта носи радостни надежди &ndash; през пролетта пеят птиците, през пролетта цъфтят цветята, през пролетта играят лазарките, пременени и нагиздени като цветя.<br /> <br /> Лазаруването за малките шестгодишни момичета е възрастов праг. От този ден, когато те за първи път са вземали кошничката и лазаруват, обичаят ги провъзглася за порaстнали. Време е да ги учат обредно на първо плетене на чорапче, първа погача, месена от детските ръчички, първо везмо, бродерия и така да бъде въведено в труда на семейството.<br /> <br /> Отшумял е празникът. Ще се занижат пак дните на слънчевия кръговрат до новата пролет. Момите ще ориготвят лазарските премени през цялата година и ще вложат в тях и умение, и възторг, че отново ще дойде Лазаровден &ndash; да покажат какво могат.<br /> <br /> <br /> Вече стана традиция на Лазаровден да празнуват и децата, създадени ин витро. От 11 часа днес &quot;Art Baby Fest &ndash; 2011&quot; ще събере млади таланти в резиденция &quot;Бояна&quot; на Националния исторически музей.<br /> <br /> 5950 са българите, които черпят днес. Името Лазар носят 5 901 души, а Лазаринките са само 49. В столицата мъжете именици са 1 019, а в Пловдив - почти три пъти по-малко - 330. В цяла София има само 4 дами, кръстени Лазарка.<br /> <br /> <br /> <p><em>Лазар е бил ученик на Христос. Разболял се и умрял, но 4 дни след смъртта му Исус го възкресил. Вестта за това чудо като гръм се разнесла по Юдея.</em> <em>Именно след възкресението на Лазар първосвещениците и фарисеите вземат окончателно решението да убият Христос.</em></p> <p><em>По традиция на Лазаровден се откъсват зелени върбови клонки, които ще красят вратите на следващия ден &mdash; Цветница./БЛИЦ</em></p>