Велики петък е най-тъжният, най-тежкият ден за Божия син. В този ден Иисус претърпял безброй поругания, мъки и неимоверни страдания.
Миряните палят свещи, поднасят цветя пред символичния гроб на Иисус Христос в центъра на храма, припомнят си и съпреживяват Христовите страдания.

След изнасянето на Плащаницата хората минават под масата, на която е поставена тя, след което се поклоняват пред големия кръст, символизиращ гроба на Иисус Христос.

В този ден от Страстната седмица постът е особено строг.Според представите на мнозина минаването под масата се прави за здраве, късмет и опрощаване на греховете.

Църквата обаче счита тези тълкувания за неправилни. Християните идват в храма и носят цветя така, както се отива на погребение на близък и скъп човек. Пристъпват с молитва към издигнатия гроб на Христос и благоговейно се покланят на изображението, а след това целуват последователно Христовото тяло извезано на Плащаницата,Евангелието и кръста и полагат цветята.

Навеждат се и преминават под издигнатото място, като по този начин изразяват преклонение, смирение и скръб пред гроба Господен, но също и благодарност за изкуплението, дарено Спасителят. После хората отново се покланят пред издигнатия голям Кръст, изображението на св. Богородица и св. Йоан Богослов и ги целуват.

Свещеникът дава цвете за благословение и духовна утеха, символ на надеждата и вярата, че още малко и гроба ще остане празен и Христос ще възкръсне. Цветето хората отнасят в дома си и го поставят над иконите, за да напомня очакването на великия ден.