Топлоподаването в район "Студентски" в София ще бъде спряно за 1 месец, а не за два - от 15 юли до 21 август. Това съобщиха от Националното представителство на студентските съвети след срещи с местната власт и дружеството.

Студентите са получили уверение от "Топлофикация", че ще се работи с удължено работно време, включително и през почивните дни, за да се приключи до 15 август.

Решението на дружеството първоначално беше за реконструкция и спиране на топлоподаването в район "Студентски"‘ от 15.06 до 15.08 (за период от 2 месеца), което засяга над 40 хиляди студенти.
След направените срещи е направен изводът, че реконструкция е наложителна и трябва да бъде направена, защото не е извършвана през последните 50 години. В противен случай има голяма опасност от аварии през зимата.

Студентите смятат, че това е оптималното решение за ситуацията и най-подходящият период за ремонта.