В проекта за нова програма по литература за 6-и клас е отпаднала "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски и "Хубава си, моя горо" на Любен Каравелов. Шест са текста от български автори задължителни за изучаване.
Това са &quot;Косачи&quot; от Елин Пелин, &quot;Братчетата на Гаврош&quot; от Христо Смирненски, &quot;Художник&quot; на Веселин Ханчев, две глави от Вазовото &quot;Под игото&quot;, &quot;Серафим&quot; на Йовков и &quot;Отечество любезно, как хубаво си ти!&quot; на Вазов. Това предвижда проект за новите програми, качени на сайта на министерството на образованието, цитиран от &quot;24 часа&quot;.<br /> <br /> Омировата &quot;Илиада&quot; ще се учи в 8-и клас. В момента тя е в програмата по литература за 9-и клас. Осмокласниците трябва да различават светогледни идеи, характерни за Античността, Средновековието, Ренесанса, както и да тълкуват изучените творби съобразно културноисторическите им характеристики.<br /> <br /> Сред произведенията, които ще изучават, са &quot;Любов&quot; от Сафо и &quot;Антигона&quot; от Софокъл. Учениците от 8-и клас трябва да са наясно също с библейски сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей.