Намираме се в една сложна обстановка и неслучайно Световната седмица за информираност по отношение на антимикробните средства преминава под надслова "По време на Covid-19 не забравяйте за антимикробната резистентност и останете единни, за да запазите антибиотиците, да запазим антибиотиците работещи.

Това каза пред БНР доц. д-р Росица Вачева - Добревска, председател на Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции и началник на Лаборатория „Микробиология и вирусология” в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД.

Предписването и оптимизираната употреба на антибиотици са спасявали човешки животи от създаването си до днес, но в нашето съвремие ние се сблъскваме с една повишаваща се резистентност към тях.

"По време на пандемията от коронавирусна болест има редица заплахи, които могат да повлияят антимикробната резистентност и тези дейности за управление на тяхната правилна употреба и оттам да се стимулира антимикробната резистентност като цяло.

Един такъв пример е ситуацията при пациенти, които са с леко заболяване, без пневмония да им бъдат предписани антибиотици и по този начин да се увеличи антибиотичният натиск".

Много е тънка границата, за да бъде взето решението за включването на антибиотик, защото в редица случаи пациентите много бързо се влошават:

"Вирусната инфекция сама по себе си уврежда организма, уврежда белия дроб, уврежда дихателните пътища, те стават отворена врата за наслояване на бактериална инфекции и дори собствената бактериална флора, която се намира в горните дихателни пътища, тя причинява тези допълнителни бактериални пневмонии", подчерта Росица Вачева - Добревска.

Всичко, което подлежи на повторна употреба, трябва да бъде обработено съгласно стандартите, да бъде стерилизирано:

"Всичко, което не може да бъде стерилизирано, трябва да бъде за еднократна употреба, също така изключително важен момент е стриктната дезинфекция, хигиената на ръцете на медицинския персонал, между обслужването на двама пациенти - преди контакт и след контакт с пациента, преди и след инвазивни процедури, поставяне на абокат, уринарен катетер, интубиране на пациент".

БулНозо - Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции, разработи ръководство за превенция на Covid-19 в лечебните заведения и именно с оглед опазване безопасността на медицинския персонал и пациентите.

Националният план за борба с антимикробната резистентност за 2020-2024 година беше разработен миналата година от работна група в много разширен състав, в която бяха включени специалисти от всички сфери, с представители на медицинската общност.

"Считаме, че тази работна група, в най-скоро време може би в началото на следващата година ще продължи своята работа, за да утвърди в един напълно завършен вид този план и действително ще бъде подпомогнато на национално ниво развитието на една добра система за превенция и контрол на развитие на антибиотична резистентност", подчерта доц. д-р Росица Вачева - Добревска.