Европейската комисия ще наложи на България финансова корекция заради проблемите, установени при одита на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Това съобщиха от Министерството на образованието и науката, като се позоваха на писмо от Комисията. Точният размер на корекцията ще бъде определен след преговори с Брюксел, съобщава БНР.
Санкцията не застрашава плащанията по вече започнатите проекти, включително на европейските стипендии за студенти. От Министерството уточняват, че ще я покрият от своя бюджет.
 

Заместник-министърът на образованието Ваня Стойнева съобщи, че 180 милиона лева е стойността на проектите, за които предварителният одит на Еврокомисията е установил нарушения.
 
При бързо отстраняване на проблемите няма да бъде засегнато изпълнението на бъдещи проекти по програмата. Такива са проектите за изграждане на научни центрове, които се очаква да бъдат подадени до края на февруари.
 
Екипът на министър Николай Денков предлага четири варианта за разделение на функциите в министерството по програмата.
 
За управляващия орган - Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" да отговаря отделен заместник-министър. Ръководството на звената, които изпълняват проекти в министерството може или да се делегира на другите заместник-министри, или да се създаде отделно звено за изпълнение на проектите. Управляващият орган на програмата би могъл да стане изпълнителна агенция в рамките на министерството, директно подчинена на министъра на образованието или на заместник-министър.
 
Не се изключва и възможността управлението на програмата да излезе от структурата на министерството и да се поеме от независима агенция, пряко подчинена на министър-председателя. Това, според министъра на образованието Николай Денков обаче би означавало сериозно забавяне на много проекти и при възможност трябва да се избегне.
 
Днес стана ясно още, че в продължение на няколко месеца бившият министър на образованието Меглена Кунева е заемала и управленския пост по програмата, което е в грубо нарушение с правилата на Еврокомисията.
 
Период от три до шест месеца ще е нужен за отстраняване на нередностите, заяви просветният министър.