Европейската комисия (ЕК) съобщи, че е приела нови задължителни правила за срока на валидност на сертификатите за ваксинираните против COVID-19. Срокът, в който държавите от Европейския съюз (ЕС) ще бъдат длъжни да признават сертификатите при пътуване, ще бъде девет месеца от поставянето на последната доза.

МЗ с извънредна новина за българите, прибиращи се у нас за празниците!

Засега не се предвижда срок на валидност на сертификатите за допълнителна (подсилваща) доза. Новите правила въвеждат обозначения, които ясно да отчитат разликата за сертификати за завършена ваксинация и за сертификати за допълнителни дози. Например при поставяне на допълнителна доза на ваксиниран с еднодозов препарат ще се издава документ с обозначение 2/1, а за останалите - 3/3, пояснява комисията.

ЕК с важна новина за сроковете на зелените сертификати

Допълва се, че при използването на сертификатите за цели, различни от пътуване в ЕС, държавите ще имат възможност да прилагат собствени правила.

Досега в ЕС са издадени 807 милиона сертификата, признати в 60 страни по света. Уточнява се, че представените днес промени не са свързани с изменения във формата на сертификата, а ще наложат пренастройка на приложенията, през които се проверява валидността на документите на ваксинираните.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!