Партия "Зелените" и коалиция "За да остане природата в България" протестират пред Министерството на околната среда и водите като символично блокираха входа с ленти от тоалетна хартия.
Еколозите искат да се срещнат с министър Джевдет Чакъров, а лентата която са опънали  символизира замърсеното море, предизвикано от множеството незаконни строителства по крайбрежието на Черно море и преди всичко около Царево.  Към 11 часа зелените очакват при тях да слезе заместник-министъра Чавдар Георгиев, с който да говорят по проблема, свързан с предстоящото застрояване на защитените територии в Странджа-Царево.  БЛИЦ припомня, че  вчера по разпореждане на министър Чакъров заседанието на Междуведомствената комисия към ВЕЕС за обсъждане на изменението на ОУП на Царево бе отложено. На възложителя ще бъде препоръчано да актуализира оценката в доклада за съвместимост с предмета и целите за опазване на защитените зони от НАТУРА 2000, като се съобрази с актуализираната база данни за екомрежата, която МОСВ ще предостави. /БЛИЦ