С 36,4% е нараснал общият обем на депозитите за последните три години в номинални измерения. Това посочва в свой анализ подготвен специално за bTV проф. Гарабед Минасян.

В статията ученият от Института за икономически изследвания на БАН и макроикономист прави анализ за динамиката на депозитите през последните три години обхванати предимно от пандемията от COVID 19.

От материала става ясно, че най-бързо нарастват левовите депозити с размер 200-500 хил. лв. – с близо една пета средногодишно за последните три години.

Нараства чувствително и броят на депозитите в тази група – от около 12 хил. бр. през 2018 г. на близо 20 хил. бр. през 2021 г., отчита още проф. Минасян.

За сметка на това при по-малките депозитни натрупвания се забелязва относителна редукция.

Неговата оценка е, че указаните структурни изменения корелират със социалното разслоение на обществото. По оценки на Евростат то е най-високо у нас за ЕС и продължава да се влошава.