Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев създаде Експертен съвет за ускоряване на здравната реформа, съобщиха от МЗ.
Експертният съвет ще бъде „мозъчен тръст” и за първи път се създава в министерството. Той ще генерира идеи за развитие на здравната политика и мениджмънт, ще консултира министъра по проектозакони и изготвянето на наредби. Целта е да се ускори здравната реформа и то в правилна посока. Експерти от съвета ще участват и активират публичния дебат по наболелите проблеми на българското здравеопазване.
Председател на съвета е проф. д-р Цекомир Воденичаров - декан на Факултета по обществено здраве в Медицинския университет в София.Секретар е проф. д-р Елена Шипковенска - зам. декан на Факултета по обществено здраве и ръководител на Катедра по превантивна медицина, МУ-София.

Членове на съвета са:
- проф. д-р Сашка Попова - зам.ректор на МУ - София;
- проф. д-р Стефан Гладилов - ръководител на Катедра по икономика на здравеопазването – МУ София;
- проф. д-р Кънчо Чамов – ръководител на Катедра по здравна политика и мениджмънт - МУ София;
- доц. д-р Стоян Тонев - началник на Военномедицинска академия,
- проф. д-р Гено Киров - директор на Медицинския институт на МВР;
- д-р Димитър Димитров - изпълнителен директор на МБАЛ „Св.Анна” София;
- доц. д-р Васил Тодоров - изпълнителен директор на УМБАЛ „Д-р Г.Странски” - Плевен;
- д-р Симеон Василев - председател на Асоциацията на областните болници.

Д-р Желев изрази увереност, че работата на съвета ще допринесе за вземането на най-точните решения за развитие на българското здравеопазване, така че да се усъвършенства политиката за здраве, а не да се прави политика от здравето. /БЛИЦ