Според Комитета по правата на жените към ЕК, класическите произведения на литературата за деца формират в подрастващото поколение невярна представа за съвременния свят, затова четенето на такива книги следва да се ограничи.
Комитетът по правата на жените към Европейската комисия подготви отчет, в който особено внимание се отделя на това, че класическите детски книги, които жителите на Европейския съюз продължават от десетилетия да четат на своите деца, формират в подрастващото поколение неверен модел за равноправието на половете в съвременния свят. <br /> <br /> В тези книги възрастните най-често действат според патриархални канони &ndash; бащата работи, а майката си седи у дома и възпитава децата. Това, според евродепутати, е недопустимо, тъй като у малчуганите се създава впечатление, че мястото на жената не е в офиса, а в кухнята и така се формират определени стереотипи за взаимоотношенията между половете.<br /> <br /> За да промени тази ситуация, Европейската комисия предлага в училищата да се въведат специални курсове, където да се обяснява на децата, че всички те &ndash; и момчета, и момичета &ndash; имат равни права и могат да правят кариера независимо от пола си. По време на тези курсове на учениците ще им бъде предложена подходяща литература, а неправилната &ndash; забутана на задните рафтове.<br /> <br /> Това предложение обаче предизвика негативни реакции във Великобритания. Представители на движението на &bdquo;евроскептиците&ldquo; посочиха, че е най-малкото непрофесионално да се отделя такова внимание на подобни &bdquo;дреболии&ldquo;, а да се загърбва далеч по-важната тема за ефективното използване на ресурсите на Евросъюза, с което да се преодолее икономическата криза в Европа. Според тях, вместо да се занимават със социално инженерство сред подрастващите, еврочиновниците е по-добре да отделят повече внимание как да осигурят работа на родителите на фона на растящата безработица. Освен това британците заявиха, че смятат да се борят за правото да четат на децата си книги като &bdquo;Питър Пан&ldquo;, независимо че там героините не работят и не се занимават с правенето на кариера./БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />