Българите са втори по нещастие в Европейския съюз, като по-тъжни от нас са само латвийците, сочат данни на “Евростат” за 2018 г.


Според изследването най-ниско ниво на щастие в последните 4 седмици преди анкетата, е регистрирано в Латвия (31%), следвана от България (35%), Хърватия (42%), Литва (45%), Гърция и Румъния (по 46%).

Белгия, Холандия, Австрия и Финландия са страните с най-щастливо население – над три четвърти от хората (76% в всяка страна) посочват, че са се чувствали щастливи през цялото и по-голяма част от времето за последните 4 седмици.

През 2018 г. над 62% от хората в ЕС на 16 и повече години заявяват, че са били щастливи през цялото време (14%) или по-голямата част от времето (48%) през последните 4 седмици. Спрямо 2013 г. делът на щастливите в ЕС се е увеличил с над 2%.

Според “Евростат” българите са най-неудовлетворената от живота си нация в ЕС за 2018 г. В страната ни е отчетена неудовлетвореност средно 5,4 пункта от 10 възможни. Най-висока удовлетвореност от живота се отчита във Финландия.

Според изследването, българите са най-неудовлетворени и от личното си финансово положение, както и по показател “лични отношения”. На другия полюс по тези показатели са в Дания и Малта.