Шефовете в България са най-строги и взискателни към жените спрямо работодателите в останалите страни от ЕС. През 2018 г. 31% от работещите жени в ЕС са били на непълно работно време, както и 9% от мъжете. Това сочат данните на Евростат.

Това дава възможност на жените да се грижат за децата си като например да ги взимат от училище, както и да вършат редица домашни задължения.

В това отношение България е на последно място в ЕС като само 2% жените работят на непълно работно време, а делът на мъжете е още по-нисък – 1,7%. Най-близо до нас е Унгария с 6,3% работещи почасово жени.

Холандия е на първо място в почасовата заетост, където 76% от жените работят по този начин. Челната тройка се допълва от Австрия и Германия където над 46% от работещите жени са заети почасово. В Белгия делът на почасово заетите жени е 41%, а във Великобритания – 40%.

Същевременно редица фирми в България с чуждестранни собственици и началници държат жените да стоят плътно по 9 часа на работното си място и да ползват регламентирана обедна почивка, въпреки че в техните държави много често не се работи по тези правила.
 
По отношение на общата заетост няма голяма разлика между България и ЕС. У нас работят 63,9% от жените, а общо за ЕС са заети 63,3% от дамите.

Когато работят, мъжете обикновено заемат по-високи позиции от жените, показват още данните на Евростат. Например само около една трета (34%) от мениджърите в ЕС са жени.

Най-голям е делът на ръководните постове, заети от дами, в Латвия (45%), Полша (42%), България, Литва, Унгария и Швеция (всички по 39%). А най-малко жени шефове има Кипър (17%), Люксембург (25%), Холандия (26%), Чехия, Дания, Гърция и Италия (всички по 27%).

Жените печелят с 16% по-малко от мъжете, ако сравним почасовите надници в страните от ЕС. Заплатите на жените са по-ниски от тези на мъжете във всички държави-членки на ЕС.

Но най-големи са разликите в Естония (25,6%), Чехия (21,1%), Германия (21%), Великобритания (20,8%), Австрия (19,9%) и Словакия (19,8%). Най-малки са разлики в заплащането между жените и мъжете в Румъния (3,5%), Италия и Люксембург (по 5%), Белгия (6%) и Полша (7,2%). В България жените взимат с 14,2% по-малко от мъжете.