Пет атрактивни общински имота е напазарувала за година и половина фирма "Балканика" ЕООД , чийто собственик е Минчо Бояджиев. Според слухове в неговата кооперация на бул. "Шести септември" арестуваният кмет на район "Северен" ползвал луксозен апартамент с градина на покрива, пише "Марица".

"Балканика" става активен играч на общинските търгове в началото на 2017 г., когато купува имот на ул. “Средец“ №68 (ПИ 56784506.1455) с площ 770 квадратни метра заедно с построените в него сгради. Те са три - 210 кв. м, 79 квадрата и 4 кв. м. Решението за продажба на атрактивния имот е взето в Общинския съвет на 30 март 2017 г. по предложение на зам.-кмета по общинска собственост инж. Димитър Кацарски. Той е вносител на повечето предложения за сделки. За 770 кв. метра "Балканика" плаща 1 115 985 лева. Данъчната оценка на земята ведно със сградите е 459 663,30 лева. Местният парламент вдига началната тръжна цена до 882 000. Според устройствения план на това място е предвидено високо застрояване.

След придобивката на ул. "Средец" фирма "Балканика" става купувач на едро с 3 сделки. Продажбите са гласувани на една и съща сесия, проведена на 12 октомври 2017 г. На търг са извадени два имота на Пещерско шосе и един в район "Източен".

Договорите и за трите имота са сключени в един ден - на 23 февруари 2018 г.
Купувачът Минчо Бояджиев прави успешен удар, като придобива два съседни терена на Пещерско шосе. Имотът с ид. 56784.510.589 е с площ 751 кв. метра. Данъчната му оценка е 32 817,90 лева, началната цена, определена от Общинския съвет, е 171 400 лева. "Балканика" го печели за 174 400 лева по договор с Община Пловдив.

Вторият имот на Пещерско шосе под номер 56784.510.588 е подобен по площ - 769 квадрата. При данъчна оценка от 33 604,50 лева Общинският съвет определя стартова цена на търга 174 500. Договорът с "Балканика" е сключен за 177 500 лева.

В същия ден редовният клиент на Община Пловдив придобива и имота в район "Източен" с идентификатор 56784.525.331. Неговата площ е 456 кв. метра. Той е изтъргуван от Община Пловдив на "народни" цени - за 31 000 лева. Данъчната му оценка е 20 150, 60 лева. Общинският съвет му слага начална цена 27 000.

Последната придобивка на "Балканика" е имот на ул. "Княз Черказки" 40 в центъра на Пловдив. Улицата попада в зоната, която наскоро беше обновена със средства по оперативна програма "Региони в растеж". Дворното място с площ 436 кв. метра е продадено заедно с построената в него двуетажна къща. Решението за тази продажба е взето в Общинския съвет на 14 март 2018 г. при начална цена на търга 309 400 лева. За имота са платени 423 400 лева.