Иван Гарелов се включва в битката за генерален директор на БНТ. Това става ясно от негов пост в социалната мрежа фейсбук, където е публикувал и цялата си концепция. 


 Сред основните точки в нея се открояват:

Независимо от волята на управляващите финансиране чрез периодично (например на 5 год.) определян процент от някои макроикономически показатели.
БНТ-1 се преструктурира в информационно-публицистичен и играе ролята на водеща информационна институция.
Централната емисия „По света и у нас“ ще се препрограмира в 19:00 часа.
На мястото на БНТ-2 се създава БНТ-2 /Култура, ангажирана с триадата култура-образование-наука.
Регионалните центрове възстановяват своите местни програми.
БНТ-Свят ще бъде модерна витрина на туристическите възможности на България.
БНТ-HD /Забавление и спорт – със спортно младежки програми.
Реално прилагане на продуцентския принцип.
Система за заплащане на труда на работещите в БНТ. Административен и технически персонал: работна заплата + тримесечно допълнително материално стимулиране. Творческо-реализационни екипи - работна заплата + периодични/ежемесечни доплащания за художествени резултати и/или рейтинг.
Безплатно дневно и вечерно хранене на работещите екипи.

В същото време в рамките на национално телефонно изследване на „Института за социални изследвания и маркетинг МБМД“ е проучено мнението на българите за това кой според тях трябва да бъде новият генерален директор на БНТ. В изследването е включена и Вяра Анкова за сравнение, която е с два изпълнени мандата и няма право на нов мандат.

От предложените 9 евентуални кандидатури най-голяма подкрепа получава Иван Гарелов – 20.0%. На второ място с 16.2% е Вяра Анкова. Иван Гарелов получава по-голяма подкрепа сред мъжете, а Вяра Анкова сред жените. На трето място с 10.4% посочвания е Бойко Василев. На четвърто място с 5.7% е Валери Тодоров, а на пето място Сашо Диков. Близо една трета от интервюираните се затрудняват да посочат свой фаворит за поста генерален директор на БНТ.При проучването на интервюираните бе предложено да посочат кои трима от евентуалните кандидати са най-достойни да бъдат избрани за поста генерален директор на БНТ. Малцина от интервюираните обаче посочиха повече от една кандидатура. На първо място с 29.0% номинации отново е Иван Гарелов, а на второ Вяра Анкова с 23.9% посочвания. На трето място с 15.9% посочвания е Бойко Василев. Четирима евентуални кандидати получават почти равна подкрепа в рамките на 9-10%. Това са Люба Кулезич, Константин Каменаров, Сашо Диков и Валери Тодоров. Непосредствено след тях е Севда Шишманова, а на последно място с най-малко номинации е Сашо Йовков. Малък е делът на интервюираните, които посочиха повече от един кандидат, а 30.5% не посочиха нито един кандидат.

На интервюираните бе зададен въпросът дали Иван Гарелов и Вяра Анкова притежават нужните качества за успешното управление на БНТ. Интервюираните на практика са на мнение, че качествата на двамата са почти равни. Иван Гарелов получава малко по-високи оценки. 23.2% от интервюираните са напълно съгласни, че Иван Гарелов притежава нужните качества за успешно управление на БНТ, а 19.2% са по-скоро съгласни. 21.0% от интервюираните са напълно съгласни, че Вяра Анкова притежава нужните качества за успешно управление на БНТ, а 18.3% са по-скоро съгласни.ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!