Главният прокурор на Република България г-н Иван Гешев награди прокурор Галин Тупев от Районна прокуратура - Разград, с отличие „Служебна благодарност“ за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните му задължения по конкретен повод.

Той беше отличен за своята работа по разследването на кражба на пътни знаци и стълбове за пътни знаци, извършена от баща и син през месец март 2021 година. Щетата, нанесена с кражбата на Агенция „Пътна инфраструктура” тогава, не е маловажна и е на стойност 4246,98 лева.

Предложението за наградата е направено от Тихомир Тодоров - административен ръководител на Окръжна прокуратура - Разград, предвид изключително професионалната и прецизна работа на прокурор Тупев по наблюдаваното от него досъдебно производство, което е успешно приключено в съдебна фаза на първа инстанция с осъдителни присъди за двамата обвиняеми.

Галин Галенов Тупев е назначен в Районна прокуратура – Разград, през 2018 година като младши прокурор. От ноември 2020 г. е прокурор в структурата. Той е завършил специалност „Право“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – град Велико Търново. Това е първа награда за прокурор Тупев.