Новопоявилата се книга „Истината за царските имоти в България" е издание от Национален инициативен комитет, с председател Гиньо Ганев и членове проф. Недю Недев, проф. Димитър Радев, Борислав Цеков, Минчо Спасов, акад. Георги Марков. Темата за царските имоти отново се „възражда”, но не с юридически, а с политически мотиви, каза доскорошният омбудсман Гиньо Ганев при представянето на книгата.
Освен текстовете на тримата автори &ndash; бившия конституционен съдия и съдия в Съда по правата на човека в Страсбург Димитър Гочев и преподавателите в СУ &bdquo;Св. Кл. Охридски&rdquo; Емил Георгиев и Ивайло Шалафов, в приложение към изданието са включени и копия на оригинални документи за собствеността на Царското семейство.<br /> <br /> &bdquo;Не сме адвокати на Царя. В текста никъде не се коментират текущите съдебни дела. Търсим истината в нейната обективна форма, изследвахме множество исторически документи, анализирахме правната рамка по онова време&rdquo;, каза Емил Георгиев.<br /> <br /> И историците, и юристите от комитета припомниха, че навсякъде според историческите извори Цивилната листа е била заплатата на владетеля. Другият важен въпрос - за статута на Интендантството, също е исторически изяснен. То е бил частна институция, която разпределя парите от Цивилната листа. Тези суми са се отпускали всеки месец от Централната банка на името на монарха, интендантът е бил лично упълномощаван от монарха да ги изразходва. Юристът Емил Георгиев изтъкна, че съгласно чл.7 от Търновската конституция лицето на Княза/Царя е свещено и неприкосновено и той не участва пряко в гражданския оборот, а закупува имоти чрез упълномощени лица.<br /> <br /> Като бивш съдия от съда в Страсбург Гочев прогнозира, че по жалбата на Н.В. Цар Симеон ІІ Европейският съд по правата на човека ще открие противоречие между мораториума на българския парламент с Европейската конвенция за правата на човека.<br /> <br />