Дневните центрове за хора с увреждания в страната са препълнени. Това показват данните на агенция "Социално подпомагане", предоставени на „Монитор“. В тези социални центрове в края на юли е имало 4689 души при общ капацитет от 4617 места.
 
Това означава, че в тях има 72-ма души повече, отколкото е капацитетът им. Най-много хора побират тези в област София, следвани от Благоевград, Пловдив и Габрово. У нас има 172 дневни центъра за хора с увреждания, като най-осезаемо недостигът им се усеща при тези, които са за младежи и деца.
 
Там настанените са с 58 повече.
 
Центровете, които са смесени, и за деца, и за пълнолетни лица, имат точно толкова ползватели, колкото е и капацитетът им. Реално обаче дефицит има и при тези, които са само за възрастните. Там от социалните услуги се възползват само 22-ма над установената бройка, но на опашката чакат още 47 души. За място в центровете за хора с увреждания у нас пък се надяват общо 77 души. Единствено дневните центрове за пълнолетни лица с увреждания, които предлагат седмична грижа, не са препълнени. В тях хората са с 8 по-малко от капацитета. При тях те заплащат такса в размер на 30% от личния си доход за пълен месец. При ползване на услугата за част от месеца, сумата се изчислява пропорционално на присъствените дни. Останалата част се финансира от държавния бюджет. Децата ползват социалните услуги безплатно. Размерът на финансовите средства за 2018 г. за всички дневни центрове в страната е 31 347 460,00 лв.
 
По-голям интерес към средищата за пълнолетни лица с увреждания имало в големите населени места, обясниха за „Монитор“ от АСП. Причината била реформирането на системата за социални услуги, както и развитието на подкрепящите услуги в общността, добавят още социалните. Именно в големите градове бил недостигът на места и се налагало да се изчаква за настаняване. Заради това в актуализирания план на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБългария“ се предвижда създаването на 27 центъра за подкрепа на деца с увреждания и 16 дневни центъра за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания.
 
Освен това ще бъдат разкрити и 20 нови центъра за специализирана здравно-социална грижа за подрастващи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи и 8 нови центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение. За възрастните пък ще бъдат изградени още 32 нови средища, в които ще се предоставят социални и интегрирани здравно-социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа: В момента текат проверки на АСП и ДАЗД във всички центрове.
 
Сред установените нарушения са не добре поддържана битова и околна среда, недостатъчно работни помещения, липса на достъпност за лица със затруднения в придвижването. Освен това било констатирано и липса на социални работници, рехабилитатори, психолози и логопеди.