На днешния ден православната църква почита Св. свщмчк Фока, еп. Синопийски. Св. прор. Йона. Преп. Йона. Преп. Козма Зографски.
 

Йона е старозаветен пророк от 8-и век преди Христа. Според легендите той бил син на сарептската вдовица, у която живял Свети пророк Илия.
 
Именно него възкресил пророкът от мъртвите с молитва към Бога.
 
Йона получил дара на пророчеството и Иисус му наредил да проповядва покаяние сред езичниците в империя Ниневия.
 
„Около 800 години преди Рождество Христово живял между израилтяните един човек, на име Йона. Преданието говори, че той бил син на сарептската вдовица, у която св. пророк Илия живял през време на глада.
 
Него пророкът възкресил от. мъртвите със силна молитва към Бога. Той получил от Бога дара на пророчество.
 
В онова време жителите на големия град Ниневия разгневили Бога. със своя беззаконен живот. И Бог заповядал на Йона да отиде в тоя град и да проповядва покаяние.
 
Но Йона се уплашил, защото знаел, че ниневийците са свирепи хора. Казал си:
- Ами ако жителите на Ниневия не повярват на моите думи и започнат да ме мъчат?
 
В страха си Йона забравил, че трябва да изпълнява безпрекословно заповедите на Господа, каквато и опасност да го застрашава. Силно смутен и развълнуван, той се качил на кораб и тръгнал в друга посока.
 
Но Бог скоро го наказал за малодушието и непослушанието. Страшна буря се надигнала в морето. Корабът бил в голяма опасност. Езичниците, които се намирали в него изплашени почнали да призовават своите богове да ги спасят от смърт. Но бурята ставала все по-силна.
 
Моряците почнали да изхвърлят в морето целия товар, та по тоя начин да облекчат кораба.
 
В това време Йона спял спокойно на дъното на кораба. Някои от езичниците отишли при него, събудили го и му казали:
 
– Защо спиш? Не виждаш ли, че загиваме? Стани и моли своя Бог да ни спаси!
 
Изправени пред голямата опасност да потънат заедно с кораба на дъното на морето, пътниците почнали да си говорят помежду си:
 
– Навярно това бедствие ни е пратено за наказание на някого от нас. Да хвърлим жребий, за да узнаем кой между нас е грешният човек, който е разгневил Бога!
 
Сторили това. И жребият, по Божие определение, се паднал на Йона.
 
Те заобиколили Йона и го запитали строго и гневно:
 
– Кой си ти? Откъде си ти?
 
Йона им отговорил:
 
– Аз съм служител Господен. Почитам Небесния Бог, Който е сътворил небето и земята. Съгреших пред Него, и сега бягам от лицето Му.
 
Вземете ме и ме хвърлете в морето. Тъй ще утихне вълнението. Защото заради мене е пратена тая буря!
 
Моряците се убедили, че не е възможно да се борят с бурята. Затова хванали Йона и го хвърлили сред вълните.
 
Морето утихнало.
 
Попаднал сред вълните, Йона бил погълнат от грамаден кит. По Божия воля той останал жив във вътрешността на кита три дни и три нощи.
 
Изплашен, със сърдечни съкрушения извикал към Бога да го помилва и спаси. Господ се съжалил над него. След три дни китът го изхвърлил жив на брега.
 
Видял се спасен, Йона започнал да се моли, да слави Бога и да Му благодари. И чул отново гласа на Господа:
 
– Иди в Ниневия. И там проповядвай, което ти заповядах. Възвести на жителите Моята воля!“
 
В превод Йон означава "гълъб".

Днес имен ден празнуват Гълъбин и Гълъбина.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук