Повишение с 69,54 процента на нощната тарифа за продажба на електрическа енергия за битови нужди - ниско напрежение заявиха от "ЧЕЗ Електро България" АД от следващия регулаторен период - 1.07.2020 - 30.06.2021 г.

От дружеството са поискали дневната тарифа да се повиши с 1,48 процента. Заявленията на дружествата в сектор "Електроенергетика" за цените на електроенергията за регулаторния период 1.07.2020 - 30.06.2021 г. са публикувани на страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.

От "ЕВН България Електроснабдяване" АД са поискали минимално увеличение на дневната тарифа с 0,01 на сто. От дружеството не са посочили в заявлението си, че искат промяна на нощната тарифа на тока за битови потребители.

От "Енерго-Про Продажби" АД искат от КЕВР цената на дневната и на нощната тарифа да се увеличи с 0,39 процента.

От КЕВР заявиха, че исканията на енергийните дружества ще бъдат разгледани през юни и тогава ще бъде решено дали и каква промяна да има в цените на електроенергията за новия регулаторен период.

От регулатора увериха, че няма да се позволи по-голямо увеличение на цената на електроенергия. Максималното увеличение на тока от юли може да в рамките на инфлацията.