"Магистратите вземаме сериозни заплати. Ние сме час от държавните структури и трябва да проявим солидарност с българските граждани".  Този призив отправи главният прокурор Иван Гешев на заседание на прокурорската колегия.

На него кадровиците единодушно гласуваха неговото предложение от миналата седмица, свързан с годишния отпуск на прокурорите.

Според одобрената препоръка всеки административен ръководител на прокуратура можа да предостави до една втора от платения отпуск на обвинители и служители без тяхно съгласие. Това обаче трябва да става по предварително утвърден график, за да се осигури работния процес.

Членовете на кадровия орган препоръчаха на магистратите и служителите, които предстои да бъдат пенсионирани до края на годината, да ползват целия платен годишен отпуск.

"Магистратите вземат сериозни заплати на фона на стандарта в България. Всеки, който се пенсионира, получава определен брой заплати. Не смятам, че е морално и справедливо, в случай, че има възможност, той да не ползва поне някаква част от отпуска, която се е натрупала през годините, а съдебната власт, а от там и данъкоплатецът, да изплащат на колегите доста сериозни суми от десетки хиляди левове.

Трябва да покажем съпричастност и солидарност с гражданите и държавата в тази, меко казано, криза", отбеляза Гешев, цитиран от Канал 3.

Миналата седмица ВСС гласува заплатите на магистратите и съдебните служители да бъдат замразени до края на годината.