Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет гласува единодушно с 10 гласа "за" предложението на главния прокурор Иван Гешев да се замразят всички заплати на работещите в съдебната система до края на 2020 г..

Гешев накратко повтори мотивите си, които бяха оповестени по-рано днес. "От нас се изисква финансова дисциплина и да покажем солидарност с българските граждани по време на извънредното положение", каза Гешев. 

Освен замразяване на всички месечни възнаграждения по трудови договори до края на годината Гешев предлага всички служители, магистрати и прокурори, които предстои да се пенсионират до края на календарната година, да вземат целия си платен годишен отпуск.

Това ще става по график, определен от административния ръководител на съответния съд или прокуратура. Всички работещи в съдебната система може да бъдат принудени от административния си ръководител и без тяхно съгласие да използват половината от платения си годишен отпуск.

Това също ще става по график, а целта Гешев обясни с това, че трябва да се осигури нормалната работа на съдилищата и прокуратурите.