От днес до събота, както и в самия ден на парламентарните избори - 12 май, можете да си издадете удостоверение за документ за самоличност, ако сте изгубили личната си карта или задграничния си паспорт.
При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на деня 10 май, може да бъде издадено необходимото удостоверение, с което да гласувате. Удостоверенията за упражняване правото на глас в изборния ден се издават само след подаване на заявление за издаване на лична карта и след цифрово заснемане на човека.<br /> <br /> В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде независимо от обявения постоянен и настоящ адрес. Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация, като те могат да послужат само пред секционната избирателна комисия и са валидни за изборния ден - 12 май 2013.<br />