Съюзът за стопанска инициатива на гражданите (ССИГ), чийто изпълнителен директор е соченият за тартор на Октопода Алексей Петров-Трактора, занапред няма да има право да участва в тристранния диалог между правителството, работодателите и синдикатите.
Това става ясно от промените в Кодекса на труда, които вчера бяха приети окончателно от парламента. Депутатите завишиха критериите за представителност както на работодателските, така и на профсъюзните организации, с което извадиха структурата на Трактора от тристранката. Занапред национално представителни ще са само организации, които обединяват браншови и отраслови структури или предприятия с поне 100 000 осигурени по трудов договор лица и имат организации в поне една четвърт от общините, пише &quot;Монитор&quot;. <br /> <br /> Със същите текстове от диалога отпадна Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Причината е, че тази структура има дейности, които изрично са й възложени със закон. Социалният министър Тотю Младенов мотивира промяната с факта, че в тристранния диалог с правителството трябва да влизат само организации, които нямат нищо общо с държавата, а при БТПП случаят не е такъв.<br /> <br /> Депутатите приеха още, че служителите също като работодателите ще носят отговорност, ако не са подписали трудов договор. Одобрените промени предвиждат санкция за нарушителите в размер на три социални и здравни осигуровки на база минималните осигурителни прагове за съответната дейност. <br />