Глоба за превишена скорост е една от най-често срещаните санкции за нарушения на Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

Шофирането с превишена скорост е опасно явление, като дори някои го сравняват с шофирането под въздействие на алкохол. С акт за установяване на административно нарушение (АУАН) се налага глоба за превишена скорост на лице, заснето с мобилна камера за скорост.

Съгласно специална наредба на МВР в случаите, когато се използва такъв вид техническо средство, полицейските органи са длъжни да съставят протокол. Този протокол може да бъде видян единствено при обжалването на тази глоба за превишена скорост, но неговата липса или неправилно попълване е абсолютна причина за отмяната й.

При този вид санкциониране, полицейските органи трябва да настигнат нарушителя и да му съставят акт на място. Самият акт не подлежи на обжалване, но могат да се напишат възражения в 3-дневен срок, обяснява адвокат Петър Бозов на уеб страницата си, цитиран от businessnovinite.bg.

Тези възражения е силно препоръчително да бъдат изготвени от специалист, защото при евентуално обжалване на наказателното постановление, същите ще послужат пред съда. При съставянето на акта, полицейските служители трябва задължително да покажат снимка на нарушението.

На снимката трябва ясно да се чете регистрационният номер и да отсъстват други автомобили. На нарушителя трябва да се даде достатъчно време, за да се запознае с материала. Показването на снимката само за секунди е съществено нарушение, макар да е често срещана практика.

След съставянето на акта се издава наказателно постановление в едномесечен срок. Този срок не е задължителен за полицейските органи, но при изтичането му, лицето, на което е наложена глоба за превишена скорост, е длъжно да отиде до КАТ за заверка на акта. В противен случай може да бъде глобен.

За да е валидно наказателното постановление, то трябва да отразява същите факти, както акта. То също така следва да притежава множество реквизити, посочени в ЗДвП. Неспазването на тези изисквания е причина за отмяната му.

След промените от 2022 г., наказателното постановление подлежи на обжалване в 14-дневен срок. Обжалването е пред съд, където органът, наложил санкцията, следва да докаже, че е заснето такова нарушение и че са спазени абсолютно всички изисквания на закона.

Вторият начин за налагане на глоба за превишена скорост е чрез Електронен фиш. Съгласно разпоредбите на закона, той се издава в отсъствието, както на нарушителя, така и на санкционираното лице. В този случай се касае за нарушения, установени от стационарни камери.

Електронният фиш отново, подобно на наказателното постановление, съдържа строго определени реквизити и тяхната липса е основание за отмяната му. Електронният фиш се връчва на собственика на автомобила или вписания в талона ползвател.

Когато се касае за юридическо лице – на неговия законен представител. В рамките на 14 дни наказаното лице има право да посочи кой в действителност е управлявал автомобила като предостави и копие на шофьорската му книжка. В този случай електронният фиш се анулира и се изпраща нов на лицето, което е шофирало в действителност.

По този начин се цели глоба за превишена скорост да се налага единствено на действително шофиралото лице. При издаване на електронен фиш наказаното лице може да възрази в 7-дневен срок пред началника на КАТ. Срокът за обжалването пред съд е 14-дневен. 

Към 2022 г. глобите за превишаване на скоростта в населено място са следните:

за превишаване с 10 км/ч. – с глоба 20 лв.;

за превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;

за превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 100 лв.;

за превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 400 лв.;

за превишаване над 40 км/ч. – с глоба 600 лв.;

за превишаване над 50 км/ч.  се отнема шофьорската книжка за период от три месеца и се налага глоба в размер на 700 лв, като за всеки следващи 5 км/ч глобата се увеличава с 50 лв.

Към 2022 г. глобите за превишаване на скоростта извън населено място са следните:

за превишаване с 10 – с глоба 20 лв.;

за превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;

за превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 100 лв.;

за превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 300 лв.;

за превишаване от 41 до 50 км/ч. – с глоба 400 лв.;

за превишаване над 50 км/ч. – с глоба 600 лв., като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв. 

Кога най-често се отменя глобата?

В практиката често се случва електронен фиш да бъде отменян на основания, които остават скрити за обикновения нарушител. Това е така, защото всяка една глоба е придружена с множество документи, които могат да се видят единствено при обжалването й пред съда.

Такива нарушения може да бъдат:

Несъставянето на протокол за използването на мобилна камера.

Намесата в работата й по време на заснемане.

Липса на снимков материал за разполагане на камерата, заснемаща нарушители.

Липса или разминаване в уникалните идентификационни номера на техническите средства

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук