Държавата очаква постъпления от над 124 млн. лв. от приватизация на държавни дялове в дружества и обособени части от компании, в които е собственик, съобщи правителствената информационна служба.
Днес кабинетът утвърди сумата от 2.494 млн. лв., която да послужи за покриване на разходите по приватизационния процес.<br /> <br /> С парите Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол ще плаща на посредници, за консултантски услуги, за изготвяне на оценки, правни анализи, информационни меморандуми на дружествата, които подлежат на раздържавяване. <br /> <br /> Парите ще се използват и за контрол, за събиране на вземания по присъдени обезщетения, за глоби, санкции и неустойки по дела, които води агенцията.<br />