Към момента в местата за лишаване от свобода няма открити заразени с коронавирус Covid-19. Това важи както за затворниците и арестантите, така и за служителите.

От Министерството на правосъдието (МП) коментираха сигнал, че е открита зараза в арест в София.

Това не отговаря на истината, категорични са от МП.

Към настоящия момент (14,30 ч.) няма заболели лишени от свобода или задържани лица с коронавирус. Ако има такива сигнали, се предприемат необходимите мерки.

Нашите медицински специалисти по места, които осигуряват медицинското обслужване и са запознати с работата и мерките при такива екстрени ситуации, поддържат постоянен контакт с регионалните здравни инспекции.

При възникнали такива случаи се предприемат съответните мерки. За момента няма такива, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Има и заповед на главния директор на главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, свързана с мерки срещу коронавируса.

На всички служители, преди да влязат на работното място, им се измерва телесната температура. Следи се за наличие на признаци за грип или коронавирус. Спалните помещения се проветряват и дезинфекцират редовно по утвърден график.

На всички лишени от свобода са осигурени миещи препарати и дезинфектанти. На служителите също са осигурени съответни предпазни средства. Поръчани са и предпазни облекла, които предстои да бъдат раздадени, след като се получат.

Забранени са свижданията в затворите и арестите.

Допуск имат адвокати, но само по един, след което помещенията се дезинфекцират.

Лишените от свобода не могат да се извеждат за работа на външни обекти.