Родители, които живеят в София поне 3 години, да могат да получават допълнителни точки за прием в детските градини. В същото време да отпадне предимството при класиране на деца, които са посещавали ясли, съобщава "Труд".


Това е записано в новата Наредба за прием в детските заведения в столицата, която е качена за обществено обсъждане на страницата на Столичния общински съвет. Писмените становища на заинтересованите страни по нея могат да се правят до 17 октомври.

“С новата Наредба се въвеждат критерии за кандидатстване, свързани с промяна на постоянния/настоящия адрес на един от родителите/настойниците на детето в Столична община. Предимство ще ползват децата, чиито родители дълогодишно живеят в София.

Въвеждането е продиктувано от значим обществен интерес на родителите, които кандидатстват за място”, пишат в доклада си за промените зам.-кметовете Тодор Чобанов и Дончо Барбалов, заедно с общинския съветник Милена Андреева.

Всъщност децата, чиито родители са с постоянен адрес в столицата повече от 3 години, ще получават 4 точки. Ако родителите са столичани от 1 до 3 години, детето им ще получава 3 точки, и съответно 2 точки, ако столичен адрес е наличен от по-малко от година.

Ако семейството има само настоящ адрес в София, точките намалят с по една - 3 точки за адрес от над 3 години, 2 точки - между 1 и 3 години, 1 точка - при по-малко от година уседналост.

Ще се дават допълнително 2 точки, ако един от родителите живеят в административния район на детската градина.

Предлага се да отпадне точката, която сега дава предимство, ако децата са посещавали ясла. Този критерий е препъни камък за много родители, тъй като за хиляди деца няма място в общинска ясла.

В заключителните разпоредби е записано, че новите текстове, които СОС трябва да приеме, влизат в сила догодина. Вероятно от тях ще може да се повлияе класирането за детски градини през есента.