Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за декември в размер на 87,50 /MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Информацията е от Комисията. Утвърдената цена от 87,50 лв./MWh е с 6,5 % по-висока от цената на природния газ през  ноември, която беше в размер на 82,12 лв./MWh., но продължава да е по-ниска от цената на европейските газови пазари за м. декември, уверяват от Регулатора. За сравнение цената на природния газ през ноември беше с 36% по-висока спрямо октомври, когато плащахме 60,41 лв.

Това е цената, на която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, които имат лиценз за производство и пренос на топлинна енергия.

От КЕВР уверяват, че решението им е взето след анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни, в които са отчетени и котировките на международните газови пазари до 30 ноември т.г. включително.

Общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от четири различни източника за доставка. В ценовия микс за декември е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България - Гърция“ /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан.

Тези количества покриват 31,76 % от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво, уверяват от Регулатора.

„Булгаргаз“ е сключил за декември два договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

В ценовия микс за месеца общественият доставчик е включил и количества природен газ от добив от ПГХ „Чирен“. Неговата цена се формира от цената на придобиването като е отчетено и влиянието на т.нар. виртуален добив (нагнетяване през периода 01 януари 2023 г. – 30 ноември 2023 г.).

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. декември - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

Председателят на КЕВР Иван Иванов коментира, че тенденцията за успокояване на индекс TTF на европейската газова борса в Нидерландия ще се отрази благоприятно на решенията на КЕВР за цената на природния газ през следващите месеци.

Основни причини за това са високата запълняемост на газохранилищата в цяла Европа и алтернативни маршрути на редица страни в Европа за снабдяване с природен газ.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук