Топлинният счетоводител "Бруната България" (Brunata) обяви, че общото количество топлинна енергия, изразходвано от абонатите й през януари, е с 19.27% повече от това през декември. В прессъобщение на фирмата се казва, че 40% от абонатите са получили сметки с 20% по-високи от декемврийските.
Миналата седмица &quot;Топлофикация София&quot; и общината поискаха от топлинните счетоводители да проверят всички разчети след като се оказа, че абонатите в някои квартали са получили двойно по-високи сметки за парно от обичайните.<br /> <br /> &quot;Бруната&quot; отдава увеличението главно на завишеното потребление заради ниските температури и на изчисляването на прогнозните дялове.<br /> <br /> &quot;Напоследък се наблюдава тенденция част от абонатите да подават заявления за нулево потребление, като в същото време ползват топлинна енергия. По този начин през студените месеци те ползват &quot;безлихвен кредит&quot; от своите съседи без тяхното съгласие и едва когато получат изравнителната си сметка, заплащат реалната сума&quot;, заявиха от компанията. <br /> <br /> &quot;Този проблем трябва да бъде решен по законов ред с по-добри методи за контрол на кражбите и по-сериозни санкции за нарушителите&quot;, заявяват от &quot;Бруната&quot;. <br /> <br /> Те напомнят, че за големината на сметката има значение и увеличението на цената на отоплителната енергия, която през януари 2012 е с 8% по-висока от януари 2011.<br /> <br /> &quot;Бруната&quot; предлага месечно отчитане на сметките и заплащане на равни вноски като варианти за избягване на изкривените сметки. И двата случая обаче няма да доведат до намаляване на дължимите суми. <br />