Кметът на града д-р Димитър Стойков стана професор по хирургия. Званието бе присъдено от академичният съвет на медицинския университет в Плевен, съобщиха от общината. Както обяви в предизборната си кампания, проф. Димитър Стойков продължава да оперира въпреки ангажиментите си на градоначалник.
Заради това той отнесе критики в общинския съвет, където опозицията постави под съмнение възможностите му да се справи. Той бе директор на плевенската университетска болница преди избирането му. <br /> <br /> Клиничната, преподавателска, научна и оперативна дейност на Стойков е разгледана от комисия по избора, съставена от водещи хирурзи и председателствана от проф. д-р Григор Горчев, ректор на плевенския университет. <br /> <br /> Анализирана е научната работа на кмета за последните 3 години, както и броя, обема и тежестта на извършените от него операции и преподавателската му дейност. В състава на комисията е бил председателят на Българското хирургическо дружество проф. д-р Дамян Дамянов.<br />