Комисията по досиетата извърши проверка на длъжници, членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник. Сред кредитните милионери, посочени като агенти на ДС от Комисията са Младен Мутафчийски, Красимир Стойчев и Георги Агафонов.
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС е проверила длъжниците към &quot;Балканбанк&quot; на суми над 1 милион недоминирани лева - общо 148.<br /> <br /> Проверени са 288 души. Като агент на Второ глaвно управление на ДС - агент Танев, фигурира Красимир Стойчев Стойчев - член на Съвета на директорите на &quot;Нюз Холдинг&quot; АД. Фирмата дължи над 3 млрд. лева.<br /> <br /> Установила е принадлежност към ДС и на Ангел Димитров Кючуков - едноличен търговец от Стара Загора, чиято фирма дължи 4 645 000 лева.<br /> <br /> Младен Иванов Мутафчийски - член на Съвета на директорите на &quot;Балканинвест&quot; АД, е бил секретен сътрудник на Първо главно управление на ДС с псевдоним Михайлов. Фирмата дължи 4,256 млрд. лева.<br /> <br /> Агент Здравков е бил Георги Симеонов Агафонов, член на Общото събрание и съдружник в &quot;Интерклима&quot; ООД, Бургас, която дължи 1 281 000 лева.