Нов пренос на сахарски прах застига България. Според прогнозите на Службата на Европейския съюз (ЕС) за наблюдение на климата "Коперник" (CAMS), явлението се очаква да достигне своя връх днес и утре, с повишена концентрация на едри прахови частици, PM10, на приземно ниво в цяла югоизточна Европа и други части на източното Средиземноморие, включително нашата страна.

От 10 юни насам прогнозите на "Коперник" показват пренос на сахарски прах, който води до високи концентрации на PM10 в райони като България, Кипър и Гърция със стойности значително над 24-часовия праг за средно излагане от 50 µg/m3.

Това води до значително намаляване на качеството на въздуха, както и възможност за замъгляване в засегнатите региони. Прогнозите на CAMS предвиждат най-високи стойности на 13 юни, като концентрациите се очаква да надхвърлят дори 100 µg/m3, което показва много лошо качество на въздуха според Индекса за качество на въздуха на Европейската агенция за околна среда.

Пренос на прах от Сахара влошава въздуха у нас значително днес и утре

Елена Христова, ръководител на отдел в НИМХ, уточнява: "Тъй като все повече епизоди със сахарски прах засягат България, обръщаме специално внимание на тези събития. Подробната информация за тяхната интензивност и поведение е от съществено значение за осведомеността на населението относно здравните последствия".