Закрива се филиалът на детска градина „Слънце” в село Сърница, реши Общинския съвет в Минерални бани. Причината е , че няма достатъчно деца, съгласно изискванията на Наредбата за финансирането в институциите от системата на предучилищното и училищното образование, пише "Марица".

Материално-техническото оборудване на закрития филиал ще бъде прехвърлено на другите филиали. Децата от закрития филиал ще бъдат пренасочени към този в село Караманци. 

Там децата са обособени в две възрастови групи -  I група – 2-4 г.  и II подготвителна група – 5-7 г. Разделянето на децата по възрасти ще даде по-добри възможности за отглеждане, възпитаване, социализиране и обучение. 

Има осигурен транспорт за извозването на децата – с автобус на СУ „Христо Ботев“ с. Караманци. Децата ще имат възможността за ежедневно медицинско обслужване.