Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ публикува на интернет страница си, в раздела „Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности“, встъпителните декларации за имущество и интереси на кметове, заместник -кметове, председатели на общински съвети и общински съветници, избрани на местните избори - 2019 г. Публикувани са и подадени финални декларации на такива лица. 

Публикацията от днес, 02 март 2020 г., е извършена при спазване на Закона за защита на личните данни и съдържа:
- Списък с имената на лицата, които са участвали в проведените през октомври 2019 г. местни избори и са заели или освободили съответните изборни длъжности за кметове, заместник – кметове, председатели на общински съвети и общински съветници;

- Списък с имената на такива задължени лица, които не са подали или са подали извън установения срок съответните декларации.

Общият брой лица, подали встъпителни декларации в резултат на избор в местни органи на власт е 5116.

374 лица, за които на това основание е възникнало задължение за подаване на декларации за имущество интереси, не са подали такива декларации или са ги подали след срока, установен в закона.

Съгласно ЗПКОНПИ, лице, заемащо висша публична длъжност, което не подаде декларация в срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв.

В случаите на неподаване на декларация, за тези лица започва и проверка за установяване на незаконно придобито имущество, на основание чл. 108 ал. 6 ЗПКОНПИ.

Декларациите на общинските съветници, както и на президента Румен Радев, премиера Бойко Борисов и други личности, заемащи обществени позиции може да видите ТУК!

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!