От понеделник, 15 март, няма да се приемат заявления за документи за самоличност с такса обикновена услуга, съобщи МВР. В тази група влизат и документите за пребиваване в страната и шофьорските книжки.
До 23 март ще се приемат заявления за документи за самоличност на български граждани и чужденци само за бърза (3 работни дни) и експресна услуга (8 часа).<br /> <br /> На 17 март спира приемането на заявления за издаване на свидетелства за управление на МПС и на български лични документи за чужденци с такса и за бърза услуга. Ще се приемат заявления само за експресна услуга. Седмица по-късно - от 24 март, спира приемът на заявления за български документи за самоличност за български граждани и за бърза услуга. Ще остане само прием на заявления за експресна услуга. До обед на следващия ден ще се приемат всякакви заявления за български документи за самоличност от сегашния образец. След това ще се връчват готовите издадени по сегашния образец документи.<br /> <br /> От 29 март започва приемът на заявления за издаване на български документи за самоличност на български граждани и чужденци по новия образец. Първоначално ще се приемат документи само за обикновена услуга. От 6 април ще започне приемът на заявления за български лични документи за бърза и експресна поръчка.<br /> <br /> В десетки дипломатически представителства на България по света вече има биометрични гишета за обработка на новите документи за самоличност. Там, където няма подобна техника, ще се издава временен паспорт с валидност до 12 месеца, за да може българският гражданин да се завърне в България или да отиде в най-близкото представителство с биометрично гише за прием на заявлението. Взетите биометричните данни ще се пращат по електронен път до България. Готовият документ ще се връща или по дипломатическа поща или с куриерска фирма. Разходите ще са за сметка на получателя на документа.<br /> <br /> Подмяната на документи за никого не е задължителна сега. Това може да стане и след изтичането на срока на документа. С цел да се избегнат опашките пред РПУ-тата валидността на шофьорските книжки и личните карти ще бъде удължена с шест месец, но те ще важат през този период само в България, с тях няма да може да се пътува в чужбина.<br />