От Автомобилна администрация обмислят въвеждането на по-строг контрол при обучението на кандидатите за шофьори. За да има равнопоставеност на сложността на маршрутите, по които ще кормуват изпитваните, се предвижда използването на GPS тракери по предварително зададени  маршрути, пише БНР.

Друго от подготвените изменения е, чрез GPS да се проследява до колко коректно се осъществява обучението и дали кандидатите получават целия набор от часове за теоретично и практическо обучение.

В момента теоретичният изпит е 40 часа, а практическият - 31, каза Дамян Войноски от ДАИ.

"Това нещо ще бъде избирано от софтуера, съответният маршрут, който трябва да бъде изминат за издържане на изпит. Също така работим и върху система, която да може да осъществява контрол върху провеждането на самото обучение", заяви той.

"Ние искаме да въведем такава система за контрол на обучението, която да може да се контролира чрез джипиес къде е карал, по кои часове, кой е курсист, да може да се идентифицира курсистът, който получава часовете и съответно инструкторът, който му ги дава", добави Войноски.