Конституционният съд (КС) се произнесе с решение, че създаването на фигура на „разследващ“ главния прокурор и неговите заместници е противоконституционно.

КС обяви за противоконституционни разпоредби от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), в частта „както и делата от компетентност на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник“.

Решението е прието с единадесет гласа. Съдия Филип Димитров остана на особено мнение.

Само ден, след като в Държавен вестник беше обнародван Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, с който беше създаден особен прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник, президентът Румен Радев сезира Конституционния съд с искане основни текстове от закона да бъдат обявени за противоконституционни.

Новата фигура на суперпрокурора бе гласувана в последните дни на 44-ото Народно събрание. ВСС спря процедурата по избор в очакване на решението на Конституционния съд.