„Понятието „пол“ според Конституцията следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл.“

Това е решението на Конституционния съд по дело №6/2021 г., образувано по искане на общото събрание на Гражданска колегия на Върховния касационен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 6, ал. 2 и чл. 46, ал. 1  от Конституцията, във връзка с отговор на следния въпрос:

Как следва да се разбира понятието „пол“, използвано в Конституцията, и има ли то смисъл, различен от биологичен пол?

Решението е прието с 11 гласа. Съдия Георги Ангелов е подписал решението с особено мнение, а съдия Филип Димитров е подписал решението със становище по мотивите.

Въпросът беше повдигнат от ВКС, с цел да се тълкува дали е допустима юридическа промяна на пола при транссексуалност - с промяна на името на ЕГН.

Решението трябваше да определи дали държавата е длъжна да зачита самоопределянето към пол, различен от биологичния.