Лекари в Европа призоваха здравните власти бързо да предприемат мерки, за да спрат разпространението на птичия грип, преди той да се е превърнал в ужасяваща пандемия.

Експертите предупредиха, че часовникът тиктака за предприемане на превантивни стъпки, в противен случай човечеството може да се изправи пред пандемия, която може да бъде „по-лоша от COVID-19“. Страховете от птичия грип (H5N1) нараснаха напоследък, като някои бият тревога за способността му да се прехвърля от животни на хора.

Д-р Леонард Мермел, медицински директор на отдела по епидемиология и превенция на инфекции, Lifespan Healthcare System, пише в Providence Journal, че „вимето на кравата съдържа клетки с рецептори, използвани от вируса H5N1, за да се прикрепят към дихателните пътища на птиците и това позволява на H5N1 вирусът да се прикрепи към човешките дихателни пътища.

„Тъй като може да има милиони вируси H5N1 във вимето на крава с рецептори за човешки дихателни пътища и тъй като H5N1 е вирус, който бързо мутира, вимето на кравата е потенциален „съд за смесване“, при което мутацията може да доведе до преференциално свързване на вируса към човешки клетки".

Той продължи, като предупреди, че „Такъв потенциал ни поставя пред пропастта на пандемия, която може да отразява или да надмине грипната пандемия от 1918 г., когато умират между 17 и 50 милиона души“.

Той добави, че птичият грип „ще доведе до 40-кратно увеличение на смъртността в сравнение с COVID-19“.