Преразглеждане на забраната за женски консултации искат лекари.


След удължаването на извънредното положение трябва да се осигури възможност за адекватно проследяване на бременността, коментират те. 

В момента по препоръка на здравното министерство, бременните могат да посещават гинеколог при спешни състояния или за задължителни високоспециализирани изследвания. Според медиците обаче това не е достатъчно.