Лице от кухнята-майка, от която са се хранили 11-те деца от Харманли, е причинило заразяването им със салмонела, съобщиха от Министерство на здравеопазването.
За периода 4– 8 юли със субективни оплаквания от висока температура, повръщане и диарични изхождания заболяват 11 деца от две детски заведения (Обединено детско заведение (ОДЗ) „Ален мак” и ОДЗ „Пролет”) в града. Заболелите деца, които са във възрастовите групи от 1 до 4 и от 5 до 9 години, са хоспитализирани в Инфекциозно отделение (ИО) на Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) АД – Хасково. Храненето на децата се осъществява от кухня-майка, разположена на територията на ОДЗ „Пролет”. Кухнята-майка осигурява храна за четири детски заведения – три на територията на Харманли и едно в с. Върбово, община Харманли. Взети са материали за изследване от хранителни продукти и суровини, работни повърхности, носогърлени и анални секрети от кухненския персонал. Връчено е предписание за провеждане на основна дезинфекция в кухнята – майка. Подготвя се и заповед за спиране на обекта до привеждането му в състояние, отговарящо на изискванията на действащата нормативна уредба. /БЛИЦ