Министър Боил Банов и Инспекторатът за опазване на културното наследство в Министерство на културата трябва да привлекат незабавно към административнонаказателна отговорност адв. Николай Хаджигенов за нанесените увреждания след негов призив на сградата на Министерство на отбраната на ул. „Дякон Игнатий“ № 3 в София, която бе замеряна с яйца и домати в 103-тата вечер на недоволство срещу правителството, заявяват от сдружение „Зограф“.

Главен инициатор и организатор на срамната яйчена стрелба по фасадата на сградата на Министерство на отбраната бе именно адвокат Хаджигенов от така нареченото „трио“, който с тази своя „акция“ отново грубо наруши разпоредбите на Закона за културното наследство, поради което трябва да понесе съответните санкции за своите действия, категорични са в сдружение „Зограф“.

От гражданската организация напомнят, че поруганата от „протестърите“ сграда на Министерството на отбраната е обявена през 1978 г. за архитектурно-строителен, художествен и исторически паметник на културата от национално значение, което гарантира нейния защитен статут.

Сградата на Министерство на отбраната е построена през 1885 г. по проект на известния чешки архитект Антонин Колар, а в сегашният си вид е от 1939 г., когато е преустроена и разширена от арх. Димитър Цолов, останал в историята на българската архитектура като създател на редица знакови сгради в София.

Външната украса на сградата на Министерство на отбраната е дело на видния български скулптор Любен Димитров, който участва в оформлението и на други представителни за столицата ни сгради, като тази на Българска народна банка, Министерство на вътрешните работи и Народната библиотека. На ъглите на фасадата на сградата на Министерство на отбраната са изваяни скулптурните образи на велики български владетели – хан Аспарух, хан Крум, хан Омуртаг, княз Борис, царете Симеон Велики, Самуил, Калоян и Иван Асен II.

Автор на интериора на сградата на военното ни министерство е украинецът Михайло Парашчук. Забележителни са и стъклописите в Министерство на отбраната, изпълнени по проект на Георги Атанасов през 1941 г., които маркират един много важен етап от развитието на този вид българско монументално и декоративно-приложно изкуство.

През Втората световна война сградата Министерството на отбраната е засегната от бомбардировките над София, но въпреки това и до днес е съхранена значителна част от обзавеждането й, отбелязват от сдружение „Зограф“.

Замерянето с яйца и домати на сградата на Министерството на отбраната - един от символите на българската бойна слава и воинска храброст, може да бъде окачествено и като безцеремонна гавра с българската история, с националната ни идентичност, с българското национално достойнство и държавен суверенитет, подчертават от сдружение „Зограф“.

След тази поредна вандалска проява трябва пак да „подсетим“ чиновниците на бул. „Ал. Стамболийски“ №17 за техния ангажимент да следят за спазването на Закона за културното наследство, както и за задължението им да налагат строги санкции на нарушителите му, които съсипват безнаказано знакови сгради, свързани с българската история и културно наследство, посочват от сдружение „Зограф“.

От гражданската организация допълват, че според Чл. 200а. (1) на действащия Закон за културното наследство „Който унищожи или повреди културна ценност, освен ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 15 000 до 30 000 лв., а на едноличен търговец или юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 25 000 до 50 000 лв.“

От сдружение „Зограф“ очакват Министерство на културата да съобщи на сайта си какви административни мерки вече са предприети от институцията срещу активистите на "Отровното трио" и заради скандалното къртене на историческите жълти павета на площад „Независимост“ в София, обявени за паметник на културата, както и за всички щети, нанесени след призивите им за ескалиране на протестните действия на редица емблематични, знакови сгради със статут на недвижими културни ценности с национално значение.

Почистването и ремонтните дейности на фасадите на всички засегнати обществени сгради в столицата – паметници на културата, трябва да са изцяло за сметка на "Отровното трио", тъй като българските данъкоплатци не са длъжни да плащат за отстраняването на последствията от техните хулигански действия, изтъкват от „Зограф“.