Документи, свързани с живота и делото на Aпостола, бяха показани за първи път в националния музей "Васил Левски" в Карлово. Ценните архиви са получени от Турция и разкриват неизвестни досега факти за Левски, съобщава Нова телевизия.

Изследването е дело на директора и уредника на музея към родната му къща в Карлово. Документите са открити в Османския архив в Истанбул и са от края на 1872 година.

"Най-интересна е снимката на Васил Левски, за която доказахме, че всъщност това е фотографията, използвана от османската власт за неговото издирване.  За удобство на тези, които са го преследвали на гърба на снимката има словесно описание на неговите външни белези”, казва Виктор Комбов, уредник в Националния музей “Васил Левски“ в Карлово.
 

От документите става ясно, че Апостолът е възприеман от тогавашната Османска власт като много опасен човек за империята.

"Османската власт е имала далеч преди залавянето на Васил Левски информация за него и за това какво той е правил на територията на Дунавския вилает и въобще в българските земи. И за това, че не едва след разпитите на комитетските дейци от Тетевенско, Орханийско дават следата на властта към Васил Левски”, обяснява Дора Чаушева, директор на музея.

Откритите документи показват, че революционната мрежа е много по-мащабна от данните досега, но и че османската шпионска мрежа работи ефективно. Властите са били запознати със социалния статус на революционната организация.

„Между тези 400- 500 души, които са заподозрени като преки съмишленици на комитетското дело, присъстват все млади, образовани, заможни, влиятелни хора”, казва историкът проф. Пламен Митев.

Османска власт е плащала щедро на агентите, които са донасяли информация за Левски. „В тези документи става дума, че месечно от порядъка на 3 хиляди гроша, само като пример годишната заплата на един от добрите даскали по това време е от порядъка на 10-12 хиляди гроша”, допълва проф. Митев.