Смехотворната поредица на македонския вестник “Вечер” продължава с още един “Фейлетон от “Историята на македонската нация”. След като вчера цитираха записки, според които Даме Груев бил репресиран в България заради работата си в полза на Македония, без да обяснят как така един небългарин е привикан в българската армия, днес скопският вестник подхвана и Гоце Делчев. Отдавна в псевдоисторическата наука на историчарите се твърди, че той не просто е македонец, но и противник на всичко българско. Явно увереността в познанията на македонците е отслабнала, та се налага наново да им се изпират мозъците с отдавна отхвърлени твърдения.
Втората серия от &ldquo;историческата поредица&rdquo; набляга на основаването на ВМРО. И още от първото изречение започват манипулациите: &ldquo;Обявяваме плана за основаване на революционната организация, който е съставен още юли 1892 година в София...&rdquo;. Те премълчават, че идеята за създаването на организацията е: &ldquo;Да вербува съмишленици, които да заминат в Македония и там, на място, както някога Васил Левски и другарите му, да подготвят почва за революционното движение съобразно с местните условия&rdquo;. <br /> <br /> &ldquo;Македонската революционна организация (МРО) е основана в Солун на 23 ноември 1983 година. Тя е всъщност е продължение на революционното течение от освободителната борба на македонския народ, която имаше вече доста значителна история&rdquo;, се казва в статията. <br /> <br /> Малцина в Македония знаят, че ВМРО не е създадена с това име. Организацията, която е създадена на 23 октомври 1893 г. в Солун от д-р Христо Татарчев, Петър Попарсов, Христо Батанджиев, Андон Димитров, Иван Хаджиниколов и Дамян Груев, се нарича Български Македоно-Одрински Революционен Комитет (БМОРК). Целта, която Организацията си поставя е &bdquo;извоюването на политическа автономия на Македония и Одринско&rdquo;. Според чл. 3 от Устава на Организацията член на БМОРК може да бъде &bdquo;всеки българин, без разлика на пола&rdquo;.<br /> <br /> В статията &ldquo;Гоце Делчев: България да не ни се меси в работите&rdquo;, не се цитира официалния устав на организацията от 1894 година, а предварителен план за създаването на организацията от 1892 година. Защото официалният устав ползва за образец Уставът и Наредбата на Българския революционен централен комитет, създадени от Васил Левски, които не се връзват с версията за различност на македонските революционери от българските. <br /> <br /> &ldquo;От македонците в България и от българския народ ще искаме морална и материална подкрепа, без те да ни се месят в работите&rdquo;, се казва в т. 5 на въпросния план. Никой обаче не пояснява, че революционерите от това време са използвали названието &ldquo;македонски&rdquo;, за да се разграничат от българската държава и да спестят на България обвинение в нарушение на Берлинския договор. <br /> <br /> Разбра се, глупостите в статията се редят една след друга. Опровергаването им една по една е безсмислено, още повече, че то вече е направено от авторитетни историци. По отношение на Гоце Делчев ще цитираме само едно писмо до поета Пейо Яворов, който пише единствената биография на революционера. В него Гоце Делчев споделя, че целта на БМОРК е да се бори за автономията на Македония и Одринско, за да се запази в тяхната цялост като един етап за бъдещето им присъединяване към общото българско отечество.<br /> <br /> Съществуването на ВМРО в дългогодишния му вариант като ВМОРО &ndash; Вътрешна македоно-одринска революционна организация, също е проспано в статията, защото думата &ldquo;одринска&rdquo; хич не изнася на борците за македонско самосъзнание. <br /> <br /> А на цитата от Гоце Делчев, с който &ldquo;Вечер&rdquo; смята, че заковава българските претенции: &ldquo;Който иска да работи за присъединяването на Македония към България, Гърция или Сърбия, може да се смята за добър българин, грък или сърбин, но не и за добър македонец&rdquo;, отговаряме отново с думите на великия борец за свобода: &ldquo;Дойде време да работим за България, понеже ние всички сме българи. Трябва да работим за България, защото тя ще дойде и ще ни помогне да отхвърлим турското робство&rdquo;. <br /> &nbsp;