Новият вид финансова подкрепа за хората с увреждания се предвижда да влезе в сила от началото на следващата година. Това ще е първата промяна в законодателството, която ще влезе в сила.

Това съобщиха пред журналисти социалният министър Бисер Петков, омбудсманът Мая Манолова, изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски и представители на протестиращите майки на деца с увреждания. Те участваха в последното заседание на работната група по изготвяне на законопроект за хората с увреждания. Останалите разпоредби в новия закон за хората с увреждания ще влязат в шестмесечен срок след обнародването на закона - вероятно към април. За този период ще се разработи подзаконовата нормативна уредба, ще се структурират и новите органи. Вече има почти финализиран вариант на законопроект, както и сближаване на позициите на различните заинтересовани групи.

Финансовата подкрепа ще е обвързана с линията на бедност и ще се отпуска първоначално на база на степента на увреждане. Предлага се тя да е в интервала от 10 на сто до 57 на сто от линията на бедност, в зависимост от степента на увреждане. Първоначално парите за хората с увреждания ще бъдат извадени от индивидуалната оценка, а ще се отпускат само на база ТЕЛК решението. Идеята е в бъдеще месечната финансовата подкрепа да се "отвърже" от ТЕЛК решението и да е част от индивидуалната оценка, поясни Бисер Петков. По думите му днес е станало ясно, че заинтересованите страни искат някои от промените да се усетят по-скоро от хората с увреждания, затова е постигнат компромис като начало степента на увреждане да определя подкрепата, а не индивидуалната оценка, каквото е искането на протестиращите майки. За новата финансова подкрепа ще са нужни допълнително около 110 милиона лева.

Постигнато е и съгласие по-категорично да се формулира това, че индивидуалната оценка ще има задължителен характер за всички органи. Омбудсманът Мая Манолова е предложила индивидуалната оценка да се формулира в три части - информативна, необходимост от подкрепа и заключения и направления, като заключенията и направленията, формулирани в оценката, ще са задължителни. В Закона за хората с увреждания ще има и препратка към Закон за личната помощ, като така се изпълнява едно от основните искания на протестиращите майки на деца с увреждания да има отделен закон.  Законът за личната помощ също ще претърпи усъвършенстване, е станало ясно на заседанието на работната група.

В днешната среща е отделено повече време на органите за управление и в частност на Съвета за наблюдение, където е постигнато в голяма степен съгласие. Имало е и спорове по националната представителност на организациите на хората с увреждания, като има предложения за промени в критериите за представителност. Коментирано е, че те трябва да бъдат преформатирани - да не са свързани само с абсолютната численост на членуващите в организациите на хората с увреждания. Обсъдено е доколко националната представителност трябва да бъде обвързана с финансиране от държавния бюджет. Предложението на омбудсмана Мая Манолова, което ще бъде отразено в законопроекта, е подкрепата от държавата за организациите да бъде разделена - финансиране на проектен принцип, в което всички организации могат да участват и финансиране чрез отпускане на субсидии към националнопредставителните.

Социалното министерство ще направи цялостна оценка на въздействието на новия закон. Оценката ще отговори на въпроса какво ще струват на държавата всички мерки. До момента се знае, че за месечната финансова подкрепа, която включва интеграционните добавки и четвъртинките социалноинвалидни пенсии ще са нужни около 110 милиона лева допълнително. Утре ще има среща в МС.