Мая Манолова се яви лично в Административен съд - София за започване на делото срещу "Топлофикация София" за отказ за достъп до информация, предаде Канал 3.

Според омбудсмана  столичната "Топлофикация" неправомерно е отказала да предостави информация по Закона за достъп до обществена информация за дейността на дружеството по събиране на вземанията си по съдебен ред.

Манолова е жалбоподател в лично качество, а не като омбудсман. От страна на "Топлофикация" пък призованите мениджъри не се явяват лично, а чрез пълномощници.

На 7 октомври 2016 г. общественият защитник поиска отговор на десет въпроса по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). В рамките на 14-дневния срок тя не получи изрично решение съгласно законовите изисквания. Вместо това от "Топлофикация София" ЕАД изразиха писмено становище, в което се твърди, че поисканата информация и субекти не попадат в приложното поле на ЗДОИ.

В жалбата си до Административния съд Манолова подчерта, че "топлофикационното дружество е в кръга на задължените субекти съгласно ЗДОИ, тъй като представлява публично-правна организация по смисъла на закона". Освен това тя е категорична, че "исканата информация е "обществена" по смисъла на ЗДОИ - не са спазени изискванията за форма на отказа; исканата информация не съдържа търговска тайна; налице е надделяващ обществен интерес.

Омбудсманът поиска от монополното дружество информация по ЗДОИ, след като Конституционният съд отхвърли искането за противоконституционност на разпоредби в Гражданския процесуален кодекс и Данъчноосигурителния процесуален кодекс.

Става дума за т.нар. юрисконсулски възнаграждения, които "Топлофикация" прибира от своите длъжници, въпреки че заплатите на юристите й са включени в цената на топлинната енергия, одобрена от КЕВР.

По информация на обществения защитник над 15 млн. лева е събрало дружеството от потребителите в столицата само през миналата година чрез започнатите дела срещу 21 хиляди столичани. В тези производства дружеството е поискало минимум 300 лева пред съда, 350 лева пред частен съдебен изпълнител, дължими са и 300 лева по исковото производство.


ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!