Националният омбудсман Мая Манолова поиска съдействие от Европейския омбудсман Емили О'Райли във връзка със спорните законодателни поправки в пакета "Мобилност 1", известен още като плана "Макрон". Тя търси подкрепа, защото поправките са в ущърб на българските превозвачи, информираха от администрацията на омбудсмана.

Манолова писа и до председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, както и до председателя на Европейския парламент Антонио Таяни. 

Тя настоява поправките да не бъдат гласувани от настоящия състав на Европейския парламент заради изтичащия му мандат.

Мая Манолова ще присъства в Брюксел на 22 януари 2019 г. на изслушване пред Комисията по петициите на Европейския парламент за двойния стандарт при храните, пише тя до европейския си колега Емили О"Райли.

Българският омбудсман изтъква предишен проблем, който раздели Европа - двойния стандарт при храните от едни и същи марки. "Неравноправното и дискриминационно третиране на бизнес организации и българските граждани е поредна проява на политиката "Европа на две скорости" или както напоследък се оказва, "Европа на два стандарта", пише Манолова до своя европейски колега.

Тя настоява за категорична позиция от Европейския омбудсман срещу приемането на поправките в пакета "Мобилност 1", които нарушават основни права и принципи на функционирането на общия пазар на ЕС.

"Приемането на предложените поправки засяга сериозно основни права на превозвачите от всички източноевропейски държави, като същевременно грубо нарушава функционирането на общия пазар, конкурентоспособността, правото на достъп и свободното движение на хора. Това са основни принципи, които са в основата на функционирането на ЕС и тяхното погазване ще компрометира институциите на Съюза", пише Манолова

Българският обществен защитник изтъква, че с приемането на промените рязко ще спадне доверието на гражданите и бизнеса в Европейския съюз.

Манолова изтъква, че приемането на новите изисквания ще засегне над 150 000 шофьори и техните семейства. Големите транспортни фирми ще бъдат облагодетелствани за сметка на представителите на малкия бизнес, които не разполагат с достатъчно средства, за да регистрират и да поддържат представителства в държавите от западна Европа.

Манолова подкрепя въвеждането на правила, но смята, че този ограничителен и протекционистичен подход не съответства на принципите на ЕС и общия пазар и води до неравноправно третиране на някои от субектите на ЕС.

В писмата до тримата Манолова посочва, че: "приемането на предложените поправки засяга сериозно основни права на превозвачите от всички източноевропейски държави, като същевременно грубо нарушава функционирането на общия пазар, конкурентоспособността, правото на достъп и свободното движение на хора".