Трудолюбие, почтеност, честност - това са чертите, които най-добре описват японците. Подбрахме за вас 19 от по-малко известните, но изключително мъдри японски пословици, в които си струва да се вслушате.
1. Дръж си очите отворени за този, който мълчи.<br /> <br /> 2. По-добре да бъдеш враг на добър човек, отколкото приятел на лош човек.<br /> <br /> 3. Без обикновени хора няма и велики хора.<br /> <br /> 4. Богатство и известност, получени по нечестен път, изчезват като облак.<br /> <br /> 5. Големият късмет причинява много дребни неприятности.<br /> <br /> 6. Възпитанието е по-важно от произхода.<br /> <br /> 7. По-лесно е да откриеш десет хиляди войници, отколкото един генерал.<br /> <br /> 8. Ако нямаш илюзии, нямаш и разочарования.<br /> <br /> 9. Не презирай врага, дори да ти се струва слаб, не се страхувай от врага, дори да ти се струва силен.<br /> <br /> 10. Под морския фар винаги е тъмно.<br /> <br /> 11. Направи всичко, което е по силите ти, другото остави на съдбата.<br /> <br /> 12. Съвършена ваза никога не може да излезе от ръцете на лош майстор.<br /> <br /> 13. И с най-опасната змия могат да се справят хиляди мравки.<br /> <br /> 14. Добрият търговец не разпродава цялата си стока наведнъж.<br /> <br /> 15. Криеш ли се, гледай да е под голямо дърво.<br /> <br /> 16. Понякога да отстъпиш значи да победиш.<br /> <br /> 17. Истинското търпение е това, което не е под натиск.<br /> <br /> 18. Маймуната и с корона на главата си е маймуна.<br /> <br /> 19. Да започнеш е лесно &mdash; да продължиш е трудно.&nbsp;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Източник:&nbsp;expert.bg